Memiliki Sifat Buruk Ini Membuat Bangsa Indonesia Sulit Untuk Bersaing Dengan Bangsa Lain Di Dunia

Hipokrit

Al Qur’an menyebutnya munafik. Rasulullah shalallahu alaihi wassalam pernah bersabda, “Ada empat perkara yang barangsiapa terdapat pada dirinya secara lengkap maka dia itulah orang munafik yang sesungguhnya, dan barangsiapa yang terdapat padanya satu sifat saja maka ia termasuk  munafik juga hingga ditinggalkannya sifat itu. Sifat itu ialah 1) Apabila ia dipercaya ia berkhianat. 2) Apabila ia berkata ia berdusta. 3) Apabila ia berjanji ia ingkar. 4) Apabila ia berdebat ia melampaui batas. (Hadits ini dinukil dari HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, dan al Nasa’i).

Bodoh

Malas

Mudah Terpedaya

Penakut

Emosional

Berlebih-lebihan

Putus Asa

Ingkar

Gosip

Senang Berangan-angan

 

Iklan